Image

Behandelmethodes

Voor de behandeling van stoornissen in de spraakontwikkeling zijn verschillende methodes ontwikkeld. Ik heb nascholing gevolgd over de behandeling volgens Hodson & Paden, Metaphon,  PROMPT en Fonologische Analyse van het Nederlands. In mijn behandeling combineer ik in een op maat gemaakt behandelplan de beste onderdelen uit deze methodes. Daarnaast gebruik ik in de behandeling onderdelen die ik zelf ontwikkeld heb. Ik ga daarbij uit van het principe dat de spraak succesvol verbetert als de cliënt hoort, ziet, voelt en begrijpt hoe een klank gemaakt moet worden.