Image

Over mijzelf


Logopedist en Spraak-taalpatholoog gespecialiseerd in spraakstoornissen

In 1990 rondde ik mijn opleidingen Spraak-taalpathologie en Logopedie af. Na mijn afstuderen ben ik gaan werken als vrijgevestigd logopedist in Etten-Leur (www.logopedie-ettenleur.nl) en als spraak-taalpatholoog aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ik kreeg de kans om promotie onderzoek te gaan doen naar de spraak-taalontwikkeling bij kinderen met een schisis. In deze periode heb ik me kunnen verdiepen in de kenmerken van schisisspraak en de behandelmethoden, maar ik heb ook veel met ouders kunnen spreken over hun zorgen en vragen over hun kind met een schisis.
Na het afronden van het promotie onderzoek heb ik een periode in het schisisteam Nijmegen gewerkt. Van 2003 tot 2008 was ik als spraak-taalpatholoog verbonden aan het expertise centrum van Kentalis in Eindhoven.
In 2006 startte ik met Logopediepraktijk Spraakkonst in Den Bosch. Ik richt me vooral op de behandeling van kinderen met complexe spraakproblemen. Bij deze doelgroep ligt mijn specifieke kennis, ervaring en passie. Bij de behandeling van kinderen met een schisis werk ik nauw samen met de schisisteams van Nijmegen, Tilburg, Utrecht en Rotterdam. Via de Audiologische centra van Den Bosch, Rotterdam en Breda krijg ik kinderen doorverwezen met complexe spraakproblemen. Sommige van deze kinderen hebben al eerder logopedie gehad, maar hebben onvoldoende vooruitgang geboekt. Zij worden naar mij verwezen voor specialistische logopedische hulp. Ik vind het elke keer weer bijzonder om mensen op weg te kunnen helpen naar een beter verstaanbare spraak.

Contact

Neemt u gerust contact met mij op voor meer informatie of het maken van een afspraak

Adres Praktijk

Rozenbekerlaan 2
5237 RE 's-Hertogenbosch

Contact

Telefoon 06 28861042
e-mail info@spraakkonst.nl

Openingstijden

Dinsdag 11:00-17:00
Woensdag 8:00-17:00
Vrijdag 8:00-17:00