Contact

Neemt u gerust contact met mij op voor meer informatie of het maken van een afspraak

KLACHTENREGELING

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. Het klachtenrecht van de De Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie is hieraan verbonden. De logopediepraktijk volgt de klachtenregeling van deze beroepsvereniging.


PRIVACYREGLEMENT

De logopedist neemt kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Binnen de logopediepraktijk wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het reglement kunt u hier nalezen

Adres Praktijk

Rozenbekerlaan 2
5237 RE 's-Hertogenbosch

Contact

Telefoon 06 2881042
e-mail info@spraakkonst.nl

Openingstijden

Dinsdag 11:00-17:00
Woensdag 8:00-17:00
Vrijdag 8:00-17:00