Image

De naam Spraakkonst

Het oud-Nederlandse woord spraakkonst betekent spraakkunst. In de 17e en 18e eeuw verscheen een aantal werken waarin de uitspraakregels van het Nederlands nader uitgewerkt werden. Uit deze periode stamt bijvoorbeeld het door Willem Séwel geschrevenSpraakkonst(1708). De auteur wijst op het belang van levend taalgebruik en geeft aan dat de dagelijkse gesproken en geschreven taal minder deftige taalvormen mag bevatten. ‘Men behoeft ook in eenen gemeenzamen brief niet overnauwkeurig te zijn, of te verre van den gemeenen spreektrant af te wijken, behoudelijk dat men straattaal vermijde.’ - ‘Even zo acht ik dat men in de gemeene Nederduytsche spreekwijze zich niet te veel aan de spraakkonstige regelen moet binden.’ En zo is het nu nog steeds: het doel van een logopedische behandeling is daarom in de eerste plaats het verbeteren van verstaanbaarheid en het vergroten van de communicatievaardigheid waarbij gestreefd wordt naar een zo natuurlijk mogelijke uitspraak.

Mijn praktijk

Logopediepraktijk Spraakkonst is een gespecialiseerde vrijgevestigde logopediepraktijk in 's-Hertogenbosch

 

Adres

Dr. Emmy Konst, logopedist, spraak- taalpatholoog

Rozenbekerlaan 2

5237 RE 's-Hertogenbosch 

Openingstijden:

  • Di  10:00-18:00
  • Wo 8:00-18:00
  • Vr   8:00-18:00

telefoon 06 28 86 10 42

e-mail via het contactformulier