Image

Veel gestelde vragen

Wat kan ik zelf doen?

Kinderen leren door spel en herhaling. U bent hierbij als ouder heel belangrijk. Door thuis met uw kind de logopediespelletjes en oefeningen te herhalen, helpt u uw kind om de nieuwe vaardigheden te leren.

Hoe wordt mijn behandelend arts op de hoogte gehouden?

De behandeld arts wordt regelmatig (in elk geval elk jaar) op de hoogte gehouden van het verloop van de behandeling. Indien nodig vindt er overleg plaats met de arts of anderen zoals de leerkracht van uw kind. Uiteraard gebeurt dit alleen als u hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Wat te doen bij verhindering?

Bij verhindering dient u een afspraak 24 uur van te voren af te zeggen. Als de praktijk niet geopend is, kunt u de afmelding op de voicemail inspreken. Te laat afgemelde afspraken, of niet afgemelde afspraken worden in rekening gebracht. Het tarief hiervoor bedraagt 41,50 Euro. Deze kosten komen voor eigen rekening en kunnen niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar. De eerste keer dat u een afspraak te laat, of niet afmeldt, krijgt u geen rekening. De keren daarna wel, ongeacht de reden van afmelding. Algemene betalingsvoorwaarden zijn op verzoek ter inzage.

Mijn praktijk

Logopediepraktijk Spraakkonst is een gespecialiseerde vrijgevestigde logopediepraktijk in 's-Hertogenbosch

 

Adres

Dr. Emmy Konst, logopedist, spraak- taalpatholoog

Rozenbekerlaan 2

5237 RE 's-Hertogenbosch 

Openingstijden:

  • Di  10:00-18:00
  • Wo 8:00-18:00
  • Vr   8:00-18:00

telefoon 06 28 86 10 42

e-mail via het contactformulier