Image

Maatregelen in verband met het coronavirus

Logopedische behandelingen vinden in principe plaats in de praktijk. We letten uiteraard extra op hygiëne en veiligheid. Als er klachten zijn bij u of uw gezinsleden die kunnen wijzen op een besmetting met het coronavirus, wordt de behandeling online gegeven.
Samen doen we er alles aan om verdere verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen.


Voor vragen en voor nieuwe aanmeldingen ben ik bereikbaar op telefoonnummer 06 28861042 en via het contactformulier.

Waarmee kan ik u helpen

Schisis

Misschien is uw kind met schisis door het schisisteam naar mij verwezen. Kinderen met een schisis hebben vaak problemen in de spraakontwikkeling en hebben daarvoor logopedie nodig. Door de spleet in het gehemelte kan tijdens het spreken lucht ontsnappen naar de neus. De spraak klinkt hierdoor nasaal (door de neus) en het kind kan daardoor de klanken van onze taal niet goed vormen. Om toch verstaanbaar te zijn, maken kinderen de klanken op een verkeerde plaats in de mond. Ook als het gehemelte operatief gesloten is, kunnen de spraakproblemen blijven bestaan. De behandeling van deze spraakproblemen vraagt een speciale aanpak en ervaring. Ik heb veel ervaring opgebouwd met de behandeling van spraakproblemen en nasaliteit bij schisis en werk nauw samen met de verschillende schisisteams. Ook als u volwassen bent en de wens hebt om uw spraak te verbeteren, bent u van harte welkom.

Hypernasaliteit

Hypernasaliteit (door de neus praten) komt vaak voor bij kinderen met een schisis, maar kan ook als afzonderlijk probleem optreden. Soms hebben kinderen met een goed werkend gehemelte zichzelf aangeleerd om klanken (vaak de 'f' en de 's') door de neus te maken. Met behulp van logopedie wordt geleerd om de lucht door de mond te sturen en de spieren van het gehemelte beter te gebruiken.

Verbale dyspraxie

Sommige kinderen hebben moeite met het maken van de juiste bewegingen in de mond bij het spreken. Het spreken komt dan later op gang dan normaal. Er is dan misschien sprake van een verbale ontwikkelingsdyspraxie. Kinderen met een verbale ontwikkelingsdyspraxie hebben soms zoveel problemen dat ze zonder hulp niet of nauwelijks leren praten. Als de problemen minder groot zijn, leert een kind wel praten, maar gebruikt het in bijna alle woorden dezelfde klanken. Iemand anders begrijpt dan niet wat er bedoeld wordt. Dit kan vervelend zijn in contact met andere kinderen en volwassenen.Ook het bewegen van de mondspieren kan moeilijk zijn. In dat geval zijn er ook problemen met blazen en zuigen
Kinderen met deze problemen hebben snel de juiste hulp nodig, want deze klachten gaan niet vanzelf over. De logopedist kan helpen met het leren uitspreken van klanken. Hierdoor gaat het spreken beter en worden de kinderen ook beter begrepen. Soms gebruiken we hierbij gebaren waarmee het kind kan leren om de klanken te maken. Vaak helpt het als de logopedist de bewegingen van de mond bij het spreken met de handen ondersteunt. Deze methode wordt PROMPT genoemd.

Fonologische stoornis

Kinderen met een fonologische stoornis kunnen vaak de juiste klanken wel maken, maar bij het spreken gaat het fout. Ze laten dan soms klanken weg of vervangen klanken. Een fonologische stoornis die vaak voorkomt is de vervanging van de 'k' door de 't'. Het woord 'konijn' wordt dan uitgesproken als 'tonijn' en 'koek' als 'toet'. Het kind kan soms wel horen wanneer een ander iets fout zegt, maar merkt zelf niet wanneer het zelf iets fout doet. Fonologische stoornissen kunnen ingewikkeld en hardnekkig zijn. Hiervoor is een goede analyse nodig. De behandeling zelf moet altijd precies op maat gemaakt worden. Ik heb hiervoor zelf een effectieve behandelmethode ontwikkeld waarbij ik gebruik maak van onderdelen uit meerdere bestaande therapiemethoden.

Coaching

Ben je collega logopedist en loop je vast met je behandeling bij een kind met een complexe of hardnekkige spraakstoornis, neem dan gerust contact op. Ik begeleid regelmatig collega’s bij de behandeling van kinderen met een schisis, spraakmotorische stoornis, fonologische stoornis of hypernasaliteit. Soms volstaat een onderzoek met een uitgebreide analyse van de problematiek en een behandelplan, soms is een kortdurende proefbehandeling nodig.

Mijn praktijk

Logopediepraktijk Spraakkonst is een gespecialiseerde vrijgevestigde logopediepraktijk in 's-Hertogenbosch

 

Adres

Dr. Emmy Konst, logopedist, spraak- taalpatholoog

Rozenbekerlaan 2

5237 RE 's-Hertogenbosch 

Openingstijden:

  • Di  10:00-18:00
  • Wo 8:00-18:00
  • Vr   8:00-18:00

telefoon 06 28 86 10 42

e-mail via het contactformulier